Опис јавне набавке Ознака Датум објаве
Набавка пултева и пратеће опреме за оркестар 28/2019 14.10.2019.
Услуга послуживања коктела 27/2019 10.10.2019.
Набавка средстава за чишћење и одржавање хигијене 26/2019 02.10.2019.
Набавка видео опреме 25/2019 26.09.2019.
Набавка расвете 24/2019 25.09.2019.
Набавка столица 21/2019 10.09.2019.
Набавка резаног цвећа 23/2019 05.09.2019.
Набавка средстава за чишћење и одржавање хигијене 22/2019 05.09.2019.
Јавна набавка мазута НСГ-С са услугом превоза и претакања 20/2019 22.08.2019.
Eлектричнa енергијa 18/2019 25.06.2019.
Услуга привременог запошавања и уступања људских ресурса: стваралаца, извођача и уметничких сарадника 19/2019 25.06.2019.
Услуга посредовања при куповини авио карата и хотелског смештаја 17/2019 25.06.2019.
Услуге штампања , обликоване у партије: Партијa 1. -Oфсетна штампа са израдом плоча и колорног print proof-а и Партија 2. Дигитална штампа банера 16/2019 14.06.2019.
Услуга набавкe софтвера 15/2019 17.05.2019.
Набавка пултева и пратеће опреме за оркестар 14/2019 16.05.2019.
Набавка услуге - фиксна телефонија 13/2019 06.05.2019.
Набавка видео опреме 12/2019 04.04.2019.
Услуга комби превоза 11/2019 25.03.2019.
Набавка система бежичних микрофона 10/2019 19.03.2019.
Услуга прегледа система противпожарне заштите 9/2019 13.03.2019.
Услуга осигурања запослених, посетилаца и имовине 8/2019 13.03.2019.
Гориво за моторна возила 7/2019 12.03.2019.
Услуга хотелског смештаја: Хотели са 3* 6/2019 25.02.2019.
Одржавање клавира са штимовањем 5/2019 12.02.2019.
Добра за рад кафе кухиње 4/2019 06.02.2019.
Суво хемијско чишћење гардеробе 3/2019 31.01.2019.
Набавка добра - балетске патике 02/2019 22.01.2019.
Набавка услуга - аутобуски превоз за гостовања 1/2019 15.01.2019.
План јавних набавки 2019 2019 14.01.2019.
Услуга мобилне телефоније 36/2018 31.12.2018.
Услуга послуживања коктела 34/2018 12.12.2018.
Набавка услуга хотелског смештаја: хотели са 4* 32/2018 28.11.2018.
Услуга штампања - дигитална штампа 33/2018 06.11.2018.
Припадајући IP телефони за нову телефонску централу 30/2018 27.09.2018.
Набавка средстава за чишћење и одржавање хигијене 29/2018 24.09.2018.
Услуга посредовања при куповини авио карата 31/2018 24.09.2018.
Услуга рекламирања 27/2018 18.09.2018.
Услуге репарације столица и фотеља за публику 26/2018 17.07.2018.
Рачунарска опрема и материјал 25/2018 28.06.2018.
услуга привременог запошљавања и уступања људских ресурса: стваралаца, извођача и уметничких сарадника 24/2018 26.06.2018.
Електрична енергија 23/2018 25.06.2018.
Телефонска централа 12/2018 08.06.2018.
УСЛУГА ШТАМПАЊА-Oфсетна штампа са израдом плоча и колорног print proof-a 22/2018 05.06.2018.
Набавка услуга - Дигитализација видео архива Народног позоришта у Београду 20/2018 05.06.2018.
услуга израде техничке документације, идејних решења, идејних пројеката и пројекта за извођење реконструкције инсталација грејања и климатизације 19/2018 01.06.2018.
Услуга посредовања при куповини авио карата 21/2018 30.05.2018.
Услуга набавке софтвера 18/2018 16.05.2018.
Услуга фиксне телефоније 17/2018 15.05.2018.
Архивски документарни филмски материјал 16/2018 26.04.2018.
Радови на рестаурацији фасаде зграде Народног позоришта 9/2018 23.04.2018.
Рачунарска опрема и материјал 15/2018 13.04.2018.
Комби превоз 14/2018 30.03.2018.
Услуга стручног надзора над извођењем радова на рестаурацији фасаде зграде Народног позоришта 11/2018 12.03.2018.
Услуга послуживања ручкова 13/2018 12.03.2018.
Осигурање запослених,посетилаца и имовине 10/2018 01.03.2018.
Услуга хотелског смештаја - хотели са 3* 8/2018 21.02.2018.
Набавка услуга одржавања клавира са штимовањем 7/2018 20.02.2018.
Аутобуски превоз за гостовања 6/2018 06.02.2018.
Набавка горива за моторна возила 5/2018 22.01.2018.
Набавка добара за рад кафе кухиње 4/2018 17.01.2018.
Набавка горива за грејање - мазут НСГ-С са услугом превоза и претакања 3/2018 12.01.2018.
Услуга посредовања при куповини авио карата 2/2018 12.01.2018.
Набавка услуге сувог хемијског чишћења гардеробе 1/2018 09.01.2018.
План ЈН 2018 план 04.01.2018.

Нови правилник о организацији рада у поступцима јавних набавки Народног позоришта у Београду 09.01.2017.
Правилник о организацији рада у поступцима јавних набавки Народног позоришта у Београду