Јован Ђорђевић

Јован Ђорђевић

1. XI 1863 – 5. I 1871
22. X 1875 – 1. IV 1877

Ђорђе Малетић

Ђорђе Малетић

5. I 1871 – 11. XII 1871

Милан А. Симић

Милан А. Симић

11. XII 1871 – 22. X 1875
12. XI 1877 - 1. III 1889

Милорад Поповић Шапчанин

Милорад Поповић Шапчанин

1. IV 1877 – 12. XI 1877
1. III 1880 - 5. VII 1893

Др Никола Петровић

Др Никола Петровић

15. VIII 1893 –14. VII 1900
30. VII 1906 - 29. XI 1906

Бранислав Нушић

Бранислав Нушић

14. VII 1900 – 14. I 1902

Јован Ђ. Докић

Јован Ђ. Докић

15. I 1903 – 15. V 1903

Драгомир Јанковић

Драгомир Јанковић

15. V 1903 – 30. VII 1906

Михаило Марковић

Михаило Марковић

29. XI 1906 – 17. VII 1909

Милан Грол

Милан Грол

17. VII 1909 – 31. III 1910
1. IX 1911 – 28. VII 1914
5. VIII 1919 – 28. II 1924

Милорад Гавриловић

Милорад Гавриловић

31. III 1910 – 30. XII 1919

Милутин Чекић

Милутин Чекић

1. XII 1918 - 5. VIII 1919

Милан Предић

Милан Предић

1. III 1924 – 11. XI 1924
21. VIII 1925 – 14. VIII 1933
13. X 1939 – 26. VI 1940
1. I 1945 – 30. IV 1947

Велимир Живојиновић

Велимир Живојиновић

11. XI 1924 – 21. VIII 1925

Драгослав Илић

Драгослав Илић

14. VIII 1933 – 21. II 1935

Др Бранислав Војновић

Др Бранислав Војновић

21. II 1935 – 28. IX 1939

Момир Вељковић

Момир Вељковић

26. VII 1940 – 1. VIII 1941

Јован Поповић

Јован Поповић

1. VIII 1941 – 30. XII 1944

Велибор Глигорић

Велибор Глигорић

1. VII 1947 – 30. VIII 1950

Милан Богдановић

Милан Богдановић

1. IX 1950 – 31. III 1962

Гојко Милетић

Гојко Милетић

1. VII 1962 – 29. II 1972

Велимир Лукић

Велимир Лукић

15. VI 1972 - 16. IV 1990

Вида Огњеновић

Вида Огњеновић

16. IV 1990 – 1993

Александар Берчек

Александар Берчек

21. I 1993 – 10. V 1997

Небојша Брадић

Небојша Брадић

16. IV 1997 – 13. VII 1999

Жељко Симић

Жељко Симић

13. VII 1999 – X 2000

Љубивоје Тадић

Љубивоје Тадић

12. XII 2000 - 31. III 2005

Дејан Савић

Дејан Савић

31. III 2005 – 23. XI 2007

Предраг Ејдус

Предраг Ејдус

23. XI 2007 – 11. III 2009

Божидар Ђуровић

Божидар Ђуровић

12. III 2009 – 21. X 2009
22. X 2009 – 04. X 2012